- Hide menu

Aanpak

Inhoud met heldere leerlijn en didactische doelstellingen

Challenge by Choice trainingen en workshops zijn ontworpen aan de hand van een leerlijn met didactische doelstellingen. In de trainingen worden verschillende werkvormen methodisch ingezet. De trainingen hebben een heldere leerlijn en een beredeneerde didactische opbouw. In uw belang is het noodzakelijk om van te voren aan te kunnen geven wat het beoogde leerrendement is.

`

Spanningsboogmanagement

Daarnaast doet Challenge by Choice aan spanningsboogmanagement door toepassing van informal & whole brain learning. Een aanbod van een uitdagende en creatieve mix van werkvormen die een appèl doen op verschillende leerstijlen.

`

Focus

Elke training of workshop heeft een thema en is opgebouwd rond een of meerdere belangrijke en krachtige theoretische concepten die hun waarde hebben bewezen in de praktijk. In de training of workshop maakt u kennis met het onderwerp en het centrale idee. Daarna volgt een theoretische verdieping met de belangrijkste punten. Vervolgens krijgt u als deelnemer veel mogelijkheden om te oefenen.

`

Leren door te doen

De methodiek ervaringsleren staat centraal, u leert het meest door te doen. In subgroepen aan de hand van opdrachten, waarna plenair een korte presentatie wordt gegeven waarin vorderingen en inzichten gedeeld worden met de rest van de groep.

`

Oefeningen

De oefeningen zetten aan tot zelfreflectie en zijn praktisch en pragmatisch van aard. Met andere woorden het geleerde dient voor u gelijk toepasbaar te zijn. Veel opdrachten zijn inventariserend van aard.

`

Transfer

U als deelnemer wordt gestimuleerd om een transfer te maken naar uw dagelijkse praktijk. Uw persoonlijke uitkomst van de opdrachten is uw leer rendement. De persoonlijke winst die u als deelnemer naar huis meeneemt en waarop verder gebouwd kan gaan worden.

`

Renderen van leren

Een deelnemer die hoort, ziet, spreekt, doet en leest leert optimaal vanuit opgedane ervaringen. Dit is het renderen van leren. Het creëren van persoonlijke winst. De activiteit leren is in deze zin een ontworpen uitdaging.

`

Optimale leersituatie

In een optimale leersituatie is een persoonlijke uitdaging aanwezig. Hierin is het stellen van een comfort challenge van belang. Tijdens de training kiest u zelf voor uw persoonlijke uitdaging waarmee u zich onder deskundige begeleiding uit uw comfort zone en in uw persoonlijke ontwikkelzone treed.

`

Dynamiek

Het effect hiervan is dat er dynamiek gecreëerd wordt. Deze vertaald zich in uw leerrendement. Een belangrijk kenmerk van deze manier van werken is dat u als deelnemer wordt gestimuleerd om op een plezierige en actieve manier met leren bezig te zijn. Dit natuurlijk wel aan de hand van een uitdagende inhoud.

Wij zien uw komst graag tegemoet!

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`