- Hide menu

Comfort Zone Management™

Comfort Zone Management de proactieve pitstop onder de trainingen v7

 

Waarom een “proactief uit de comfort zone training” voor u belangrijk kan zijn

 • Comfort Zone Management™ is een innovatieve training die professionals het effect laat ontdekken en onderzoeken van comfort zones in relatie tot functie inhoudelijk gedrag en resultaat vanuit het centrale thema proactiviteit

 

 • Geeft professionals de tools om meer uit aanwezige kennis en vaardigheden te halen door het ontwikkelen van proactiviteit als fundamentele competentie

 

 • Helpt professionals een krachtige bijdrage te leveren aan functie inhoudelijke- en organisatiedoelstellingen

  

 • Is gebaseerd op empirisch onderzoek en “evidence based” literatuur waardoor de inhoud vooral praktisch toepasbaar is

 

“Many organisations see proactive behaviour on the part of their employees as crucial for their survival in today’s fast-changing business world with its increasingly complex work tasks.  At the organisational level, adapting and reacting to changes in one’s environment is not enough; companies need to be proactive to stay ahead of competitors and survive”.

– Prof.Dr. D.N. den Hartog and Dr. F.D. Belschak University of Amsterdam

Bron: The Psychologist november 2010, The British Psychological Society

 

Comfortabel is het nieuwe risico

 

De snelheid van verandering

Denkt u even mee?

De snelheid van verandering neemt toe onder invloed van toename van informatie, versnelde technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie.

Verandering is de enige constante.

Hierdoor zijn bedrijven en organisaties genoodzaakt sneller en adaptief om te gaan met dit fenomeen.

Door middel van o.a. reorganisatie kan bestaansrecht worden behouden en de marktpositie verder worden ontwikkelt.

Daarbij is het belangrijkste kenmerk van reorganiseren, u voelt hem al aankomen… verandering.

Anderzijds lijkt het in ons DNA te zitten om te willen vasthouden aan het oude vertrouwde.

Omgaan met verandering en veranderen is moeilijk.

Dit heeft een remmende werking op (organisatie)ontwikkeling in het algemeen en de kwaliteit van resultaten in het bijzonder.

Conclusie is dat het effectief inspelen op dit krachtenveld steeds hogere eisen stelt aan professionals.

Veel aanwezig potentieel in organisaties blijft hierdoor vaak onaangesproken en onbenut.

Comfort Zone Management™ is een training gericht op het ontwikkelen van de fundamentele competentie proactiviteit.

Deze training biedt praktische oplossingen, werkende strategieën en nieuwe inzichten.

Dit ondersteund professionals in het effectiever realiseren van functie inhoudelijke resultaten in veranderende omstandigheden.

 

“The new reality: constant disruption”. – John Seely Brown bron: Harvard Business Review

 

Opportunity Zone™- Comfort Zone

 

Belangrijkste voordelen voor u, uw bedrijf of organisatie

 • Meer proactiviteit en met vertrouwen uit de comfort zone

 

 • Meer benutten van aanwezig potentieel (kennis en vaardigheden)

 

 • Meer draagvlak voor effectiever omgaan met verandering

 

 

Voor wie?

 • voor junior en senior professionals ter bevordering van proactief werknemerschap

 

 • voor proactiever omgaan met stressoren in werksituaties waarin de werkdruk toeneemt

 

 • als onderdeel van interventies van verandermanagement in een reorganisatieproces

 

 • voor leidinggevenden- projectmanagers ten behoeve van proactief management

 

 • ten behoeve van teamontwikkeling

 

 • als onderdeel van een salestraining of salesmeeting

 

 • ter ondersteuning van een innovatieproces binnen een bedrijf of organisatie

 

Je comfortzone is je resultaatbegrenzer

 

Resultaat

 • Na de training Comfort Zone Management heeft u een aanzet gemaakt in het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit
 • Bent u in staat proactiever te handelen
 • Bent u zich bewust van en in staat om persoonlijke comfort zones sneller te herkennen
 • Weet u hoe u uit een persoonlijke comfort zone komt en in uw ontwikkelzone treedt
 • Bent u in staat om met vertrouwen uit een comfort zone te treden
 • Versterkt u een aantal belangrijke competenties in u zelf
 • Verscherpt u uw focus op doelen en resultaten
 • Levert u een krachtige bijdrage aan het realiseren van uw functie inhoudelijke doelstellingen en de doelstellingen van de organisatie waar u voor werkt
 • Kent u de relatie tussen comfort zones en het effect daarvan op de kwaliteit van prestaties
 • Kunt u meer leerrendement uit eigen handelen realiseren om sneller resultaat te behalen
 • Durft u vaker voorwaarts te falen
 • Heeft u meer inzicht en bent u zich bewust van eigen patronen
 • Kent u het belang van en weet u hoe u op praktische wijze flexibiliteit verder kunt ontwikkelen
 • Neemt u actiever deel aan veranderprocessen waarbij u uw kwaliteiten tot zijn recht laat komen
 • Heeft u handvatten aangereikt gekregen om effectiever om te gaan met uitdagingen in uw werk
 • Heeft u uw persoonlijke implementatie punten geformuleerd voor praktische applicatie na de training
 • Bent u in staat om het geleerde direct toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk

 

Competenties die u versterkt

 • Proactiviteit
 • Durf
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Actiegerichtheid
 • Flexibiliteit

 

De comfort zone is als een hamsterwiel.

 

Wat leert u tijdens deze training?

 • Wat proactiviteit nou eigenlijk echt is
 • Waarom proactiviteit noodzakelijk is en en hoe u deze fundamentele competentie verder kunt ontwikkelen
 • Hoe u proactiever uit deze training komt met het Proactief Model™
 • Hoe u met vertrouwen uit de comfort zone komt
 • Waarom u na deze training meer zult afweten van de comfort zone dan degenen met wie u hierover in gesprek raakt
 • Hoe u effectiever om kunt gaan met verandering
 • Hoe u slagvaardig nieuwe resultaten kunt realiseren
 • Waarom comfort zones een negatieve invloed hebben op individueel- en organisatieniveau
 • Wat Self- Efficacy is en wat het effect ervan is op uw handelen en uitkomsten
 • Hoe u makkelijk persoonlijke comfort zones kunt herkennen bij u zelf
 • Waarom uit een comfort zone komen een proactieve handeling is
 • Hoe u in uw persoonlijke Opportunity Zone™ komt en dingen sneller voor elkaar krijgt
 • Wat het Prestatie Piramide Model™ is en hoe te pieken op de momenten die er toe doen
 • Wat het effect is van persoonlijke comfort zones op de kwaliteit van uw resultaten
 • Waarom uit een comfort zone treden een proces is in logisch opvolgende stappen
 • Hoe u de transitie uit de comfort zone maakt met het Transitie Model™ in 4 fases met 4 tools
 • Wat de Basale Ganglia is en wat dit deel in uw hersenen met u doet in relatie tot uw routines
 • Hoe de comfort zone nou werkelijk in elkaar zit met het Vier Componenten van de Comfort Zone Model™
 • Hoe u eenvoudig uw persoonlijke grenzen verlegd en daardoor nog meer voor elkaar gaat krijgen
 • Hoe u sneller dingen gaat doen waar u tegenop ziet
 • Wat u tegenhoudt en hoe u van de persoonlijke handrem komt
 • Wat een verandering van paradigma door een positieve en productieve kijk op falen voor u kan betekenen
 • Slimme resultaat producerende strategieën
 • Hoe u uw denken sneller kunt omzetten in effectief handelen
 • Waarom het Realiteitsprincipe belangrijk is en wat het positieve effect daarvan is op uw handelen
 • Hoe u op eenvoudige wijze onmiddellijk leerrendement uit persoonlijke performance realiseert en daarmee daadwerkelijk uw resultaten kunt verbeteren
 • Wat desensitisatie is, wat het doet en het belang hiervan voor uw ontwikkelproces en resultaten
 • Wat homeostasis is, wat het ook met u doet en wat het effect ervan is op uw handelen
 • Wat herkaderen is, hoe u dit doet en wat dit voor u kan betekenen
 • Hoe u uw professionele focus verder kunt verscherpen
 • Hoe u sneller gaat implementeren en hoe u daadwerkelijk overgaat tot praktische applicatie

 

Comfort Zone causes low performance

 

Onderscheidende aanpak in training

 • Goed onderbouwde no-nonsense inhoud door empirisch onderzoek en “evidence based” literatuur
 • Nieuwe authentieke modellen en beeldmateriaal
 • Veel interactie waardoor aanwezige kennis vanuit de groep wordt geactiveerd
 • Hoge mate van resultaatgerichtheid door een pragmatische en praktisch toepasbare inhoud
 • Accent ligt op implementeren; inhoud is afgestemd op het daadwerkelijk toepassen
 • Accelerated-, whole brain- en informal learning technieken waardoor de inhoud beklijfd
 • Plezierige werkvormen en didactisch logische opbouw met helder gestructureerde inhoud

 

Duur en mogelijkheden

 • ELEMENTAL (twee dagdelen)
 • Follow up met ADVANCED en MASTER (beide twee dagdelen)
 • In een workshop (een dagdeel)
 • Maatwerk
 • Incompany of op locatie in overleg
 • Mogelijkheid voor coaching na de training op implementatie

 

 Neem nu vrijblijvend contact op

Als u ook denkt dat dit innovatieve trainingsproduct waarde kan toevoegen binnen uw organisatie neem dan nu contact op voor het bespreken van mogelijkheden en maatwerk.